Vetrinjski dvor: Razstava ilustracij ČASOPISNA KULTURA

Vetrinjski dvor, Maribor, 2. december 2022–10. januar 2023. Otvoritev razstave bo v petek, 2. decembra 2022, ob 19. uri.

Alenka Spacal bo v sklopu festivala Vilinsko mesto pripovedovala iz slikanice PLASTELINČICA IN ČASOPIS 9. decembra, ob 17. uri.

Na razstavi ČASOPISNA KULTURA bodo na ogled originalne ilustracije iz najnovejše avtorske slikanice Alenke Spacal z naslovom PLASTELINČICA IN ČASOPIS (Bajalka, 2022). Slikanica seznanja otroke z umetnostnim vidikom kulture ob hudomušnih likih iz plastelina in stvaritvah iz časopisa, torej v jeziku, ki jim je blizu in ga lahko razumejo. Tovrstne podobe spodbujajo pri otrocih njihovo lastno domišljijo in ustvarjalnost.

Ilustracije predstavljajo posvetilo časopisni kulturi. Žal postaja časopis kot tiskani medij v digitalni dobi vse bolj ogrožen. Mnogi prebirajo novice le še na spletu. V večini sodobnih družin, v katerih odraščajo današnji otroci, niso več naročeni na dnevno časopisje. Časopis se v papirnati obliki tako vse redkeje znajde v vsakdanjosti najmlajših.

Slikanica PLASTELINČICA IN ČASOPIS razstira inovativni ilustratorski pristop. Avtorica je igrive domišljijske like najprej oblikovala v raznobarvnih odtenkih plastelina. Nekatere personificirane figurice s podrobno modeliranimi očmi, smrčki in tačkami imajo na svojih telescih oblikovane živo pisane svaljkaste linije, druge pa krasijo pike ali vzorčki polžastih oblik. Natančno izdelani modelčki so v nadaljnjem procesu ustvarjanja slikanice ilustratorki služili kot predloge za ilustratorsko upodabljanje antropomorfnih likov iz družine Plastelinkovih. Glavna junakinja Plastelinčica spoznava kulturo ob časopisu in mami Plastelemi. S prijateljico Plastelinkico pa iz časopisnega papirja ustvarjata bajne svetove. Poleg živobarvnih figuric iz plastelina so domišljijsko igrive tudi časopisne kreacije mask in žog ter zložena ladjica, letalo in harmonika. Časopisne igrače so naslikane dokaj realistično, tako da je na nekaterih delih zmečkanega časopisnega papirja mogoče prepoznati tipografijo časopisnih črk, sicer izmišljenega besedila. Ilustratorka je vse ilustracije naslikala ročno, z najtanjšimi možnimi čopiči, v tehniki akvarela in deloma akrila.

Katalog razstave Časopisna kultura v Vetrinjskem dvoru z besedilom Nuše Podgornik.

Fotografije z otvoritve razstave:

     

     

     

     

     

     

Razstavo so obiskale tudi učenke in učenci likovnega krožka OŠ Franca Rozmana Staneta iz Maribora.

     

     

     

Fotografije s pripovedovanja v Vilinskem mestu, 9. 12. 2022:

     

     

     

     

Razstava ilustracij Časopisna kultura, ki jo je podprla Mestna občina Maribor, je del spremljevalnega programa festivala Vilinsko mesto. Nastala je v sodelovanju Bajalke, Zavoda MARS in Narodnega doma v Mariboru.