Bajalka, zavod za založništvo in umetnost pripovedovanja, je neprofitna organizacija, pod okriljem katere deluje založba za izdajanje izvirnega otroškega in mladinskega leposlovja. Primarno se posvečamo ustvarjanju, izdajanju in predstavitvam avtorskih slikanic. Bralno kulturo širimo med otroke tudi s pripovedovanjem pravljic. Ob tem namenjamo posebno pozornost temam spolov.

Avtorske slikanice

Pri Bajalki namenjamo največjo pozornost avtorskim slikanicam, ki so v otroškem leposlovju še posebej cenjene, saj besedilo in ilustracije ustvari ena sama oseba.

Besedilni in vizualni del slikanice lahko nastajata sočasno in se tako medsebojno oplajata ter hkrati predstavljata največjo možno mero usklajenosti.

Teme spolov med našimi vsebinami

Pri Bajalki si želimo vzbuditi otrokovo občutljivost za tematike spola. Gre za vsebine, ki v našem prostoru še niso dovolj zastopane ali pa so pojmovane izrazito enoznačno.

Otroci so pogosto že od malega ujeti v klišejske vzorce binarnega razumevanja sveta, v katerem obstajajo točno določena pravila za deklice in dečke.

Zelo zgodaj se naučijo prepoznavati, kateremu spolu naj bi bile namenjene določene igrače, oblačila, frizure, barve in vedenjski vzorci.

Zdi se nam pomembno, da znajo otroci spole zaznavati na svobodnejše načine, izven prevladujočih stereotipno zaznamovanih vlog moškosti in ženskosti.

Več o temi spola v slikanici Mavrična maškarada gl. v besedilih:

 • Alenka Spacal, »Sodijo teme spola in istospolne usmerjenosti v mladinski književnosti še vedno med tabuje?«, Otrok in knjiga, 91, Mariborska knjižnica, 2014, str. 52–59.
 • Alenka Spacal, »Tema spola v avtorski slikanici Mavrična maškarada«, Pogled na svoje delo, Otrok in knjiga, 88, Mariborska knjižnica, 2013, str. 68–73.

Zdenka Gajser

UREDNICA

Zdenka Gajser (1962) je pravljičarka, mladinska knjižničarka in pesnica. Ljudske in avtorske pravljice pripoveduje v mreži Mariborske knjižnice. Zaposlena je na Oddelku za dejavnosti, prireditve in promocijo. Poleg rednih pravljičnih ur z ustvarjalnicami prireja tudi Pravljične vesele počitnice, pravljične ure za otroke in odrasle s posebnimi potrebami, bibliopedagoške ure za šole in vrtce ter različne oblike vodenja po knjižnici.

Organizira razstave izvirnih ilustracij in različne tematske razstave, ki se v veliki meri naslanjajo na umetnost pripovedovanja. Vodi tudi pogovore z ustvarjalkami in ustvarjalci.

Je pobudnica in sosnovalka pripovedovalskega festivala Pravljični dan v Mariboru (od 1998) in naslednjih zbornikov:

 • Splet znanja in domišljije: Zbornik ob petdesetletnici mladinskega knjižničarstva v Mariboru 1953–2003 (2006),
 • Sedi k meni, povem ti eno pravljico: Za ohranjanje slovenskega izročila: Zbornik prvega simpozija pravljičarjev: Priročnik pripovedovanja pravljic I (2006),
 • Za pravljice odklenjene ključavnice (2012).

Zdenka Gajser je prejemnica nagrade Slovenske sekcije IBBY 2017 za izjemne dosežke na področju promocije mladinske književnosti in branja.

PESNIŠKA ZBIRKA
 • Kaaba sanjalka, ZKO Velenje – odbor za literaturo, Šoštanj, 1985.

Alenka Spacal

AVTORICA

Alenka Spacal (1975) je pisateljica, ilustratorka in pravljičarka. Diplomirala in magistrirala je iz filozofije ter doktorirala iz sociologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Na teoretičnem področju je raziskovala feministično vizualno umetnost. V okviru mladinske književnosti se ukvarja predvsem z ustvarjanjem avtorskih slikanic. Svoje pravljice pripoveduje otrokom ob ilustracijah. Razstavlja na razstavah ilustracij doma in v tujini.

AVTORSKE SLIKANICE
PREVODI
RADIJSKA PRAVLJICA
 • Norčije Rdečekrogle budilke, Radio Slovenija, Prvi program, Oddaja Lahko noč, otroci, 27. 1. 2011, ob 19.45 h (pravljica, odkupljena na Javnem natečaju za izvirne slovenske pravljice za oddajo »Lahko noč, otroci«, 2010).
PRAVLJICE V REVIJAH
 • »Gosenica v polžji hiški«, Spirala, Revija o literaturi in kulturi, Številka 9, 2023, Splošna knjižnica Slovenske Konjice, str. 99–100.
 • »Domača naloga«, Ciciban, 9, maj 2018, str. 18–19.
 • »Mala modra šoja se uči brati«, Ciciban, 9, maj 2016, str. 24–25.
 • »Modra čaplja in črnoglavka dočakata počitnice«, Ciciban, 10, junij 2016, str. 24–25.
NAGRADE IN NOMINACIJE