Slikanica kot klasična oblika knjige za otroke

Zakaj zagovarjamo slikanico kot klasično obliko knjige za otroke? Ker verjamemo, da so natisnjene knjige še vedno prva oblika umetnosti, s katero se srečajo otroci, ko še ne znajo sami brati. Čeprav živimo v času, ko elektronske knjige vse bolj osvajajo tudi najmlajše, si pri Bajalki prizadevamo, da do otrok še vedno najde pot klasična oblika knjige – slikanica. Pravljično domišljijo otrok spodbujamo prav s pomočjo slikanice, ki že v svojem imenu razkriva knjigo slik ali knjigo naslikanih likov.

Danes pozornosti otrok ni enostavno preusmeriti od računalniških, televizijskih ali telefonskih zaslonov, zato še toliko bolj navijamo za tiste odrasle, ki uspejo premamiti otroke s svojim glasom in jih odpeljati na potovanja v notranje domišljijske pokrajine. Kljub poplavi digitalnih igrač, ki poskušajo z najrazličnejšimi vizualnimi in zvočnimi efekti pritegniti najmlajše, še vedno verjamemo v moč klasične knjige. Pravljice v slikanicah nočejo tekmovati s piskajočimi interaktivnimi knjigami na gumbe ali videoigricami.

Pri Bajalki si želimo, da bi otroci novih generacij še vedno lahko obračali papirnate liste v knjigah, gledali ilustracije, sami brali ali poslušali pravljice v živo, slikali z barvami ali pisali s svinčnikom po papirju.

Boj z elektronskimi mlini na veter

Poleg glasnega branja slikanic in pripovedovanja v živi besedi so se pravljice že v našem otroštvu razširile tudi na radijski in televizijski medij. Morda zveni romantično, če se nostalgično oziramo v prejšnje stoletje, ko je višek sodobne tehnologije predstavljal radio z nedeljskimi jutranjimi radijskimi igrami za otroke. Potem je prišla televizija in dnevno odvisniško dozo animacije je za večino naše generacije predstavljala ena sama risanka po večerji. Lovljenje nedeljskih terminov za dopoldanski televizijski ŽIV ŽAV pa je lahko predstavljalo pravo obsesijo. Že takrat se je v teoriji mladinske književnosti svarilo pred televizijskimi ekrani. Kaj naj si o digitalni zasvojenosti otrok mislimo danes, ko opazujemo starše, ki bijejo nenehen boj z elektronskimi mlini na veter? Samo želimo si lahko, da bi čimveč otrok še vedno odraščalo ob slikanicah. Verjamemo namreč v starše, ki so tudi sami odraščali ob poslušanju pravljic in gledanju ilustracij v slikanicah, ter jim zato tiskane knjige še vedno predstavljajo pomembno vrednoto. Prav zato pri Bajalki skrbno negujemo klasično obliko slikaniške estetike.

Alenka Spacal